İŞÇİ İŞVEREN UYUŞMAZLIKLARI


İşçi-işveren uyuşmazlıklarında; iş sözleşmelerinin analizi, işçilik alacakları, işe iade, hizmet tespiti ve iş kazaları ile ilgili davalarda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için hukuki danışmanlık vermek, tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerini hazırlamak.