İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI


"İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı" kapsamında; iş hukuku, sosyal güvenlik ve İŞKUR mevzuatı doğrultusunda profesyonel hizmetler vermekteyiz. Bu çerçevede;

  • İş akitleri ve işçi özlük dosyalarını hazırlamak, kontrol ve revizyon etmek,
  • Ücret sistemi yönünden bordrolama hizmetleri sunmak,
  • 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde işçi-işveren uyuşmazlıklarına aracılık etmek,
  • Çalışma Bakanlığı, SGK ve Maliye Bakanlığı teftişlerine yönelik inceleme danışmanlığı yapmak,
  • İş akdi feshi, ibraname, sulh, kıdem ve ihbar tazminatı sürecini yönetmek,
  • İşyeri kayıtlarının ilgili mevzuata uygunluk sonuçlarını raporlamak ve denetim öncesi hazırlık yapmak,
  • Şirket çalışanlarına iş ve sosyal güvenlik mevzuat eğitimleri sunmak, yazılı veya sözlü görüş iletmek,
  • SGK teşviklerinin analizi ve işverenlerin ödeyeceği sigorta primlerinden indirim sağlamak,
  • Asgari işçilik hesaplamalarını yapmak ve raporlamak,
  • İdari para cezaları için gerekli itiraz dilekçeleri hazırlamak, lüzumu halinde yargı yoluna başvurmak,