SGK ASGARİ İŞÇİLİK DANIŞMANLIĞI


SGK Asgari İşçilik uygulamasında; özel bina inşaatları ve ihale konusu işlerde SGK’ya bildirilmesi gereken asgari işçiliğin tespitini yapmak, asgari işçilik maliyetlerini önceden hesaplayarak aylık takibini yapmak, işçilik ihtiva eden faturaların usule uygun olarak tanzimini sağlamak, SGK müfettişi incelemesinde danışmanlık yapmak, uzlaşma ve itiraz sürecinde hizmet vermek, işin bitiminde İlişiksizlik Belgesinin alınmasını sağlamak ve teminatı çözdürmek.