KVKK DANIŞMANLIĞI


KVKK: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
“6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında; işletmelerin KVKK yükümlülüklerini yerine getirmek, veri envanteri gibi dokümanları şirketin süreçlerine uygun şekilde hazırlamak, VERBİS sistemine kayıt yapmak, açık rıza metinleri, aydınlatma formlarını oluşturmak, veri gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği açısından korunmasına yönelik tedbirleri almak.