BORDROLAMA HİZMETİ


Personel ücretlerini mevzuata uygun sistemde tespit etmek, özlük dosyalarını hazır hale getirmek, kıyaslamalı raporlar hazırlamak, çizelgeler oluşturmak, puantaj bilgilerini girmek, ücret bordrolarını oluşturmak, SGK bildirim işlemlerini gerçekleştirmek, İŞKUR başvurularını hazırlamak, işten ayrılan personelin çıkış sürecini yürütmek.