MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ


  • Mali Müşavirlik hizmetleri kapsamında; mükelleflerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmek, yasal defterlerini tutmak, Aylık Vergi, Geçici Vergi, Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannameleri ile BA / BS Formlarını hazırlayarak elektronik ortamda iletmek, mevzuatla ilgili müşavirlik hizmetleri sunmak, görüş bildirmek, her türlü finansal rapor hazırlamak, Yılsonu Mali Tabloları, Bilanço ve Gelir Tablosunu hazırlamak,
  • Personel maaş bordroları hazırlamak ve kontrolünü sağlamak, SGK bildirgelerini düzenleyerek elektronik ortamda iletmek, işten ayrılan personel için Kıdem ve İhbar Tazminat tutarlarını hesaplamak.