VERGİ-SGK İNCELEME VE TEFTİŞ DANIŞMANLIĞI


Çalışma Bakanlığı, SGK ve Maliye Bakanlığı teftişlerine yönelik müfettiş/denetmen incelemelerinde; iş ve sosyal güvenlik hukuku, asgari işçilik hesabı, iş kazası ve meslek hastalığı, iş sağlığı ve güvenliği ile vergi mevzuatı konularında denetim öncesi kontroller yapmak, eksik ve noksanlıkların tespiti ile giderilmesini sağlamak, muhtemel idari para cezalarını, tazminat ve diğer yaptırımları önlemek, gerektiğinde bizzat teftişlere refakat etmek.